સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023 : ફોર્મ ભરાવવાની શરૂઆત, અહીંથી કરો અરજી

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023 ના ભરતીના મોટાભાગના પોસ્ટો માટે ઉમેદવારોની પસંદગી મહત્વની પ્રક્રિયા છે. આ પોસ્ટોની જગ્યાઓ જેમ કે સહાયક ઑડિટ ઓફિસર, સહાયક એકાઉન્ટ ઓફિસર, સહાયક સેક્શન ઓફિસર વગેરે છે. ઉમેદવારોને યોગ્યતાઓ પર જાણકારી હોવી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે જાણવી આવશ્યક છે

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામસ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC)
કુલ જગ્યાઓ7500 ++
છેલ્લી તારીખ03/05/2023
અરજી મોડઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબસાઈટhttp://ssc.nic.in/

પોસ્ટનું નામ

આસિસ્ટન્ટ ઓડિટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર અને અન્ય કેટલાક પદોની ભરતી હાલ ચાલુ છે જે બહાર પાડવામાં આવી છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે નીચે આપેલ સત્તાવાર નોટિફિકેશન વાંચો.

પગાર ધોરણ

  • SSC CGL માટે અલગ અલગ પગાર સ્લેબ આપવામાં આવ્યા છે આ મુજબ છે. પે લેવલ 4 (25500-81100), પે લેવલ 5 (29900-92300), પે લેવલ 6 (35400-112400), પે લેવલ 7 (44900-142000), પે લેવલ 8 (47600-151100) પગાર ધોરણ ચુકવવામાં આવશે.

અરજી ફી

મહિલાઓ, સામાજિક અને જાતિવિશેષ ઉમેદવારો, દિવ્યાંગ તથા સેનાની ઉમેદવારોને કોઈ ફી ભરવાની જરૂર નથી. વધુમાં વધુ કેટેગરીના ઉમેદવારો એક રૂપિયાથી વધુ ફી ઓનલાઈન / ઓફલાઈન ભરી શકે છે.

આ પણ વાચો

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર ભરતી 2023 
OJAS Talati Exam Confirmation Form
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ જગ્યા પર ભરતી

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે03/04/2023
છેલ્લી તારીખ03/05/2023

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

SSC GD ભરતી જાહેરાત 2023અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment