શું તમારા આધારકાર્ડ માં ભૂલ છે ? તો આ 5 સુધારા કરો ઘરે બેઠા

શું તમારા આધારકાર્ડ માં ભૂલ છે ? તો આ 5 સુધારા કરો ઘરે બેઠા આધાર કાર્ડ એક અગત્ય નું ડોક્યુમેન્ટ છે અવારનવાર આધાર કાર્ડ ની આપને જરૂર પડતી હોય છે નાનામાં નાના કામ થી લઇ ને મોટામાં મોટા કામ માં આધાર કાર્ડ ખુબ ઉપયોગી દસ્તવેજ તરીકે ભાગ ભજવે છે .

જે લોકો પાસે આધાર કાર્ડ છે તે લોકો ના આધાર કાર્ડ માં જો ભૂલ હોય તો તે લોકો ઘરે બેઠા પોતાના આધાર કાર્ડ માં આ 5 સુધારા કરી સકે છે

Aadhar Card Update

પોસ્ટ નામઆધાર કાર્ડ સુધારો
કેટલો સુધારો થશે5 સુધારા થશે
ઉપયોગપ્રૂફ તરીકે માન્ય
પ્રકારઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબ સાઈટhttps://uidai.gov.in
https://myaadhaar.uidai.gov.in/

આધારકાર્ડ સુધારા માટે ફી, Aadhar Card Update Fees

આધાર કાર્ડના કોઈ પણ જાતના સુધારા માટે રૂ. 50 ફી ચૂકવવી પડશે.

Aadhar Card Update

આધાર કાર્ડ માં આ 5 સુધારાઓ તમે ઘરબેઠા મોબાઈલમાંથી જ કરી શકશો

 • આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો
 • આધાર કાર્ડમાં સરનામું બદલો
 • આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ સુધારો
 • આધાર કાર્ડમાં જાતિ સુધારો
 • આધાર કાર્ડમાં ભાષા સુધારો

આધારકાર્ડ સુધારવા વધારા કરવા માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

આધારકાર્ડમાં સરનામું સુધારવા માટે / આધારકાર્ડ નામ સુધારવા માટે (Aadhar Card Update at home)

 • પાસપોર્ટ
 • રેશનકાર્ડ
 • ચૂંટણીકાર્ડ
 • ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી / સેવા ઓળખ કાર્ડ
 • પેન્શનર કાર્ડ / સ્વતંત્રતા સેનાની કાર્ડ
 • કિસાન પાસબુક
 • રાજ્ય / કેન્દ્ર / PSUs દ્વારા ફોટા સાથે જારી કરાયેલ CGHS / ECHS / ESIC / મેડીકલ ક્લેમ કાર્ડ.
 • વિકલાંગતા ID કાર્ડ
 • વીજ બિલ
 • પાણી બિલ
 • ટેલીફોન લેન્ડલાઈનબિલ
 • પ્રોપર્ટી ટેક્સ રસીદ
 • વીમા પોલીસી
 • અન્ય પ્રૂફ

આધારકાર્ડ જન્મ તારીખ સુધારવા માટે

 • જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • પાસપોર્ટ
 • પાનકાર્ડ
 • કોઈપણ સરકારી બોર્ડ અથવા યુનિવર્સીટી દ્વારા જારી કરાયેલ માર્કશીટ
 • DOB ધરાવતા PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી / ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા ઓનલાઈન કઈ રીતે કરશો? (સ્ટેપ પ્રમાણે માહિતી)

Step-1: સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ : https://myaadhaar.uidai.gov.in

Step-2: Login મેનુ બટન પર ક્લિક કરો.

Step-3: આધાર કાર્ડ નંબર અને કેપ્ચા કોર્ડ નાખો.

Step-4: Send OTP બટન પર ક્લિક કરો.

Step-5: આધાર કાર્ડ સાથે રજીસ્ટ્રેડ થયેલ મોબાઈલ નંબર પર OTP જશે.

Step-6: 6 અંકનો OTP લખો અને Login બટન પર ક્લિક કરો.

Step-7: હવે Update Aadhaar Online વિકલ્પ આપ્યો હશે તેના પર ક્લિક કરો.

Step-8: હવે તમે આધાર કાર્ડમાં 5 સુધારા કરી શકશો તે દેખાડશે.

Step-9: તેમાંથી એક વિકલ્પ પસંદ કરીએ – આધારકાર્ડમાં ઓનલાઈન સરનામું બદલો.

Step-10: ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યા પછી Process to Update Aadhaar બટન પર ક્લિક કરો.

Step-11: તમારે તમારા નવા સરનામાં માટે માહિતી લખવાની રહેશે.

Step-12: પ્રૂફ તરીકે દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાના રહેશે જે ઉપર મુજબ કોઈ પણ એક રહેશે.

Step-13: હવે ફોર્મ સબમિટ કરી દો.

ફોર્મ ભર્યા પછી તમારી અરજીની ચકાસણી કરવામાં આવશે. વેરીફીકેશન પછી આધારકાર્ડમાં સરનામું બદલાશે.

Note :આ લેખ તમને માહિતી મળી રહે તે હેતુ થી લખવામાં આવે છે. studygovtexam.info દ્રારા અનેક સ્ત્રોત દ્રારા માહિતી એકત્રિત કરી લખવામાં આવે છે,તેથી હમેશા માહિતી ને સતાવાર વેબસાઈટ અથવા અધીકુત વિભાગથી પુષ્ઠી કરવી.આ ભરતીની માહિતીમાં કોઈ ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે.કોઈ પણ માહિતી માટે કોઈ studygovtexam.info પણ જવાબદારી લેતી નથી.

આધાર કાર્ડ માં સુધારા કરવા માટે ઉપયોગી લીંક

આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠાઅહીં ક્લિક કરો 

Leave a Comment